(0212) 241 09 72

Oct (Optik Koherens Tomografi)

Göz Tomografisi

Özellikle retina hastalıkları ve glokomda önemli bir tanısal görüntüleme teknolojisidir. Son yıllarda göz kliniklerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu teknoloji retinada Funduskopi ile zor farkedilen patolojileri yüksek çözünürlüklü görüntülerle gösterebilmektedir. Radyoaktivite yaymadan kullanılır. Noninvaziv (girişimsel olmayan bir yöntemdir). Gözün arka duvarı olan ışığa duyarlı retinanın kesit resimlerini çekmek üzere ışık dalgalarının kullanıldığı bir görüntüleme tekniğidir. Oct çekilmeden önce hastanın göz bebeği büyütülmek için çeşitli göz damlaları damlatıtılır. Oct çekimi sırasında cihaz göze dokunmadan retinaya çeşitli ışık dalgaları göndererek tarama yapar ve bu kesitlerin alınması 3 ile 5 dk arasında sonlandırılır.

Oct'nin Kullanıldığı En Sık Göz Hastalıkları Şunlardır.

  • Makula Dejeneransı
  • Makula Ödemi
  • Makulada Kalınlaşma ve Epiretinal Memran
  • Makula Deliği
  • Diyabetik Retinopati
  • Glokom

Bunlara ilave olarak Oct sıklıkla optik sinirin çeşitli hastalıkların değerlendirilmesi amacıylada kullanılır. Optik sinir yani göz siniri bir çok sinir lifinden meydana gelir ve retinadan beyine sinyaller gönderir. Bu sinyaller beyinde görme imajları oluşturur. Oct muayenesiyle çeşitli nedenlerle olan Optik Nöropati hastalıkları (örneğin; MS gibi nörolojik hastalıklar) ve ayrıca glokomdada Optik Nöropatide olduğu gibi optik sinir lifleri değişiklikleri belirlenebilir.

Oct önemli bir tanı yöntemi olduğu kadar bu hastalıkların takibinde de çok değerli bir yeri vardır.